Демісезонні куртки

Чоло­ві­чі демі­се­зон­ні кур­тки Danstar. Оптом i вро­з­дріб від виро­бни­ка в Укра­ї­ні. Про­фе­сій­на техно­ло­гія і вигі­дна ціна. Які­сні, суча­сні куртки.
Гар­на посад­ка і від­по­від­ність роз­мі­рам. Широ­кий модель­ний ряд чоло­ві­чо­го верх­ньо­го одя­гу, а також асор­ти­мент кольо­ру і фактур базо­вих матеріалів.
Всі моде­лі роз­ро­бля­ю­ться на вла­сній базі кон­стру­ктор­сько­го від­ді­лу та дизайн-бюро.
Зав­дя­ки сво­їй виро­бни­чій базі, а також вигі­дним кана­лам поста­ча­н­ня мате­рі­а­лів, ми про­по­ну­є­мо кра­щу ціну на рин­ку і від­мін­ну якість!

Верх